בניית שגרירות לקבלת החוצנים בוראי האנושות

מטרה חשובה בין מטרותיה של התנועה הראלית היא להכין שגרירות רשמית כדי לקדם בברכה את שובם של יוצרינו. באמצעות שליחם ראל, האלוהים הביעו רצון לפגוש בנו, אך הם יבואו רק אם נוכחותם כאן תהיה רצויה ותתקבל בברכה. ראשית הם מבקשים מאתנו שנבנה שגרירות ראויה לקראת בואם. השגרירות תהפוך להיות בית המקדש השלישי ככתוב בכתבי הקודש העתיקים. בהתאם להנחיות האלוהים. השגרירות חייבת להיבנות במקום ניטרלי, עם סטטוס אקס-טריטוריאלי ומרחב אווירי ניטרלי. בניית שגרירות זו וקבלת הערבויות הנ"ל יוכיחו כי האנושות מוכנה לפגוש רשמית את יוצריה. תכניות מפורטות ומפרטים עבור השגרירות זמינים באתר זה. http://elohimembassy.org/

לאחרונה, ביקשה התנועה הראלית מכמה מדינות לשקול לארח את פרויקט השגרירות, ומספר מדינות הראו עניין להקצאת מקום כזה. הדיונים המקדימים כבר בעיצומם! כפי שמוצג במסמך שהוגש לממשלות השונות, בניית השגרירות עבור אבותינו בשטחן, יביא להטבות כספיות משמעותית למדינה המארחת. האומה ברת המזל תיהנה גם מהגנה מיוחדת של האלוהים ותהפוך למרכז רוחני ומדעי של הפלנטה לזמן רב מאוד.

מדוע זקוקים החוצנים לשגרירות ?

אין כיום שום דרך אשר תאפשר לחוצנים לבוא במגע עם האנושות מבלי לעבור על חוקים מקומיים או בינלאומיים ובלי להיתפס כאיום ומבלי שייחשבו לתומכים במשטר הפוליטי או במוסכמות של אותה מדינה בה נחתו. על מנת להתגבר על מכשולים אלה זקוקים החוצנים לשגרירות. ברור מאליו שציויליזציה חוצנית אשר לה טכנולוגיה המאפשרת קיום מסעות בין כוכבים, מודעת לאפשרות לאפקטים ההרסניים שהופעתם על פני כדור הארץ עלולה לגרום למרקם החיים של האנושות, אם מגעים אלה לא ייעשו ברגישות הנדרשת.

חוצנים המתכונים לנחות בכל מקום שהוא על פני כדור הארץ יחשבו לפולשים למרחב אווירי. נוכחותם הבלתי-מוזמנת תפעיל מיד מערכות הגנה ואתרעה אוטומטיות באותה ארץ ובארצות אחרות. הפניקה הן בקרב הממסד הצבאי והן בקרב האוכלוסייה האזרחית עשויה לשתק את אותה המדינה. היוקרה הפוליטית לה תזכה המדינה המארחת כתוצאה מנוכחות החוצנים בקרבה עלולה, באופן בלתי צודק, להחשב על ידי הקהילה הבינלאומית להסכמה שבשתיקה למדיניותה של אותה מדינה. לכן, ההשלכות הכלכליות החברתיות והפוליטיות של מגעים אלה חייבות להיות נושא למחשבה עמוקה ורצינית.

לכל ציביליזציה חוצנית שוחרת שלום מגיעה הזדמנות ליזום מגעים עם האנושות בדרך מעודנת ולא פולשנית. הפתרון היחיד לכך הוא שגרירות רשמית שתמוקם במקום ניטרלי המבטיח אמצעי בטחון מתאימים וכבוד הדדי.

תהא אשר תהא מידת הסבירות אותה אתם מיחסים לקיומם של חוצנים, הסיכויים שהמגעים אתם יהיו מוצלחים ומועילים ישאפו לאפס ללא קיומה של שגירות כזאת.